Menu

درباره دفتر

درباره دفتر

دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در بهمن ماه 1392 و در پی ابلاغ وزیر محترم راه و شهرسازی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تشکیل شده و آغاز به فعالیت نمود. بدین ترتیب کلیه امور مرتبط با تدوین مقررات ملی ساختمان از دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی منفک گردیده و به دفتر تدوین مقررات مستقر در مرکز تحقیقات واگذار گردید. 

اهم وظایف و مسئولیت‌های دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان عبارت است از:

  1. تدوین، تصویب وتجدید نظر دائمی مقررات ملّی ساختمان، اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره‌دهی مناسب و صرفه اقتصادی ضروری است با استفاده از خدمات مراکز تحقیقاتی و صاحبنظران ذیربط در زمینه‌های مختلف.
  2. بررسی و ارائه نظر درخصوص انجام تغییرات خاص در مقررات ملّی ساختمان متناسب با شرایط ویژه هر استان که توسط سازمانهای استان پیشنهاد شده و پس از تأیید شورای فنی استان به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه میگردد و اقدام در جهت به تصویب رساندن مواردی که به تأیید مراکز تحقیقاتی و صاحب‌نظران رسیده است.
  3. تعیین حوزه شمول اصول و قواعد فنی لازم الرعایه در امر ساختمان و مشخص نمودن ترتیب کنترل اجرای آن از طریق تنظیم آئین‌نامه مربوط.
  4. سیاستگذاری برای ارتقاء کیفیت و کمیت تولید مصالح و اجزاء ساختمانی مورد نیاز بخش ساختمان و مسکن با تأکید به فن‌آوریهای نوین.
  5. راهبری و سفارش تدوین معیارهای فنی و استانداردهای لازم برای طراحی و اجرای ساختمانها در جهت بهبود کیفی و توسعه فناوریهای ساختمان و مسکن.
  6. راهبری طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در رابطه با مقررات ملی ساختمان از طریق ارتباط با مراکزتحقیقاتی و علمی.
  7. تهیه فهرست های بازبینی(چک لیست های کنترل) که براساس آن کنترل های لازم در ساخت و سازها از طرف مهندسان ناظر باید به عمل آید.
  8. برنامه ریزی به منظور توسعه استفاده از فن آوریهای نوین در ساخت و سازهای مسکن و ساختمان و توسعه صنعتی سازی در امر ساختمان.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج